Sau nhiều năm phát triển, Boss Key Productions cuối cùng đã công bố thử nghiệm Closed Beta đầu tiên cho LawBreakers sẽ chạy trên Steam vào tuần tới