Được phát triển bởi NCsoft, Blade & Soul: Table Arena là một thực tế ảo mới (VR) được tiết lộ tại Hội nghị Nhà phát triển Game 2017,