Ngoài việc tung ra nhiều game di động dựa trên Final Fantasy, Square Enix cũng đang làm việc để bổ sung các trò chơi di động cho các