Nếu bạn không biết, Hội nghị Nhà phát triển Trò chơi Hàng năm (GDC) bắt đầu từ ngày hôm nay, nơi các công ty trò chơi từ khắp