Nhà phát triển Hàn Quốc Pearl Abyss sẽ nâng cấp đồ hoạ của Black Desert Online bằng phần mềm YEBIS do studio Silicon Studio của Nhật sản xuất.